Evenemang som hållits:

FMT-kryssning Helsingfors-Stockholm, 26-28.10 2018

Från vår förening deltog fyra FMT-terapeuter samt tio FMT:are från Sverige (RFDM). Under kryssningen fick deltagarna lyssna till presentationer angående arbetet med FMT samt diskutera utbildningsfrågor.

Minnesdag 8.9 2018 för Lasse Hjelm i Uppsala

Tre FMT-musikterapeuter från vår förening deltog 8 september i en minnesdag för Lasse Hjelm och hans ideologi. Lärarna vid FMT-utbildningen i Sverige ordnade dagen. Det var ett 20-tal deltagare.

Årsmöte för år 2018

Hölls lördag 10.3 2018 kl. 13 i Kyrkostrands skola i Jakobstad.
Årsmöteskallelse
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan

FMT-musikterapeuter r.f. 20-årsjubileum 27-29 oktober 2017 i Jakobstad

Finlands FMT-musikterapeuter r.f. firade 20-årsjubileum i Jakobstad den 27-29 oktober 2017. Några FMT-terapeuter från RFDM i Sverige deltog också. Program

Skolning och Årsmöte 11-12.3 2017

En skolning hölls lördag 11.3 2017 kl. 10.30 i Kyrkostrand-Jungmans skola.
Camilla Söderlund föreläste om reflexer och Gunilla Norrgård om konduktiv pedagogik (Petö-metoden).
Årsmöteskallelse och program för skolningen 11-12.3 2017

Årsmötet hölls söndag 12.3 kl. 10 i Kyrkostrand-Jungmans skola.
Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017

Årsmöte 2016

hölls lördag 12.3 2016 på Campus Allegro i Jakobstad.
Årsmöte
Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsplan för 2016

Höstens fortbildning hölls 23-25 oktober 2015 på Eckerö,

Åland Program

Årsmöte hölls lördagen den 7.3 2015 kl. 14 på Campus Allegro i Jakobstad

Årsmöteskallelse

Fortbildningsdag 3.10 2014

Höstens fortbildningsdag hade temat “Hur bemöter vi barn med funktionsnedsättningar” och hölls fredag 3.10 2014 vid Campus Allegro i Jakobstad. Anne Ström föreläste om sitt arbete bland blinda och Anne Salovaara-Kero om sina egna erfarenheter som mamma till ett handikappat barn.

Årsmöte 2014

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 18.1 2014 kl. 13 på Musikcafe After Eight, Storgatan 6, Jakobstad.
Protokoll

FMT-seminarium 8.10.2013 vid Campus Allegro i Jakobstad
Program

Årsmöte och fortbildning 16.2.2013

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 16.2. 2013 på Campus Allegro i Jakobstad. Efter årsmötet hölls en fortbildning med mycket varierande program. Två av de tio nyligen utexaminerade FMT-terapeuterna presenterade sina examensarbeten, nämligen Marina Koskelainen och Nina Djupsjöbacka. Marina talade om FMT-metodens möjligheter inom äldreomsorgen och Ninas arbete handlar om MUISK som ett komplement vid bedömning av barns skolberedskap. Sol-Britt Häggblom och Gustav Nordlund deltog i RFDM;s fortbildningsdagar i Katarineholm i höstas och berättade lite om sina intryck från skolningen och vad som rör sig inom utbildningen i Sverige. Till sist informerade Jan Stenhäll om Gas-metoden. Den är en obligatorisk mät- och utvärderingsmetod, som FPA kommer att införa inom all rehabilitering inom en snar framtid.
Protokoll

Regionträff i Jakobstad 22.1.2013

Tio FMT-terapeuter mötte upp för en regionträff på Campus Allegro i januari. Vi pratade lite om metoden, verksamheten, adepter, instrumentutrustning m.m. Vi fick också möjlighet att beställa s.k. morfarsstockar. En viktig del av programmet på träffen var att vi fick höra en fallbeskrivning och även se en av FMT-terapeuterna agera adept. En annan gav FMT-terapi. Sedan fick vi diskutera olika modeller för att ge terapi på optimalt sätt. Det var en mycket givande kväll.