TMT Historiikki

TMT-menetelmän on luonut ja kehittänyt 15 vuoden aikana (1975-1989) Lasse Hjelm, Folke Bernadottehemmet-nimisessä kuntoutuskeskuksessa Uppsalassa. Menetelmän taustalla oli ajatus musiikin soittamisesta yhdessä kuntoutettavan kanssa sen sijaan, että musiikkia soitettaisiin kuntoutettavalle.
Sittemmin kohderyhmältään laaja-alaiseksi kehittyneen TMT-menetelmän perusteet ovat lähtöisin vaikeavammaisten, enimmäkseen CP-vammaisten kuntoutuksessa saaduista kokemuksista sekä positiivisista tuloksista. Lasse Hjelm jatkoi menetelmän kehittämistä vuonna 1987 perustetussa Musiikkiterapiainstituutissa Uppsalassa. TMT-menetelmää käytetään tänä päivänä m.m. Suomessa, Ruotsissa, Sveitsissä, Italiassa sekä Koreassa. Suomessa on noin 100 TMT-terapeuttia.