TMT-menetelmä

- on neuromuskulaarinen menetelmä joka perustuu kehitysteoreettisiin periaatteisiin
ja hyödyntää impulssien kulkeutumista hermojen ja lihasten kautta aivoihin
- suuntautuu havaintokyvyn, kehonhallinnan ja hengityksen tarkoituksenmukaiseen yhteistoimintaan
- koostuu erityisestä musiikkikoodijärjestelmästä (Lasse Hjelmin säveltämä) jossa musiikki toimii
välineenä, ei päämääränä
- on non-verbaalinen menetelmä
- toimii ainoastaan yksilöterapiana
- analysoi ihmisen toimintakykyä ja liikkuvuutta
- tukee käyttäytymisen strukturointia ja kehittää assossiaatio- ja muistitoimintoja

Neuromuskulaarinen menetelmä

Toiminnallisella musiikkiterapialla tarkoitetaan neuromuskulaarista terapiamenetelmää joka tehokkaasti hoitaa toimintakyvyn poikkeamia lapsilla ja aikuisilla.

TMT-menetelmän erityisen havainto- sekä arviointitekniikan avulla terapeutti löytää ne toiminnalliset poikkeamat jotka tulisi hoitaa.