FMT Historik

FMT-metoden utvecklades av Lasse Hjelm under hans femtonåriga engagemang på Folke Bernadottehemmet, Uppsala (1975-89). Det gällde då att finna ett arbetssätt som inte innebar att att spela för utan att spela med.
Grundstenarna byggdes från grava skadebilder för att successivt få en mycket bred bas att stå på.

Arbetssättet blev FMT-metoden, som utvecklats på basen av Lasse Hjelms erfarenheter och de resultat som han uppnått i arbetet med adepter. Lasse Hjelm har fortsatt att ytterligare finslipa, fördjupa och utveckla metoden på Musikterapiinstitutet som grundades 1987. FMT-metoden tillämpas idag bl.a. i Finland, Sverige, Schweiz, Italien och Korea.

I Finland finns ca. 100 FMT-terapeuter.