FMT-länkar

FMT-metoden i Sverige

FMT-metoden i Sverige
Neuroportalen i Sverige
Musikterapiföreningen i Finland ry / Suomen Musiikkiterpiayhdistys
Alandic Terapi, FMT-metoden
Yrkeshögskolan NOVIA, fortbildning inom FMT-metoden
Centret för livslångt inlärande vid Åbo Akademi
Förbundet för musikterapi i Sverige
Musikhögskolan Ingesund i Sverige / FMT
American music therapy association
FMT-metoden / Helena, FMT-terapeut
Päivi Saukko – Musiikki voimavarana
MRR-Musikgympa, Rörelse och Röst