Materialbank

FMT-terapeuters slutarbeten, YH Novia, 23.11 2012

Maria Aldén: Funktionsinriktad musikterapi från allra första början
Att följa ett spädbarns utveckling med FMT-metoden

Nina Djupsjöbacka: MUISK som komplement till skolberedskapsbedömningen

Karina Heerman: FMT som terapiform vid Parkinsons sjukdom

Helena Hätönen: Höger eller vänster? En fallstudie om FMT och handdominans hos en 7-årig flicka

Marina Koskelainen: FMT-metodens möjligheter inom äldreomsorgen
Funktionsförmåga och kommunikation

Anders Lasander: Utveckling tillsammans
FMT som stöd vid CP-skada och vid CATCH 22-syndrom

Laura Lyytikäinen: Då kroppen inte hänger med i samma takt som viljan och kraven
FMT som stöd vid skolsvårigheter

Catarina Sjöblom: Funktionsinriktad musikterapi
som stöd för handens utveckling

Åsa Tallgren: Den är lika som en klocka när man spelar
FMT under första skolåret i en mångkulturell klass

Uppsats-sammandrag

Eva-Maria Biström:
Den auditiva perceptionen hos blinda adepter

Camilla Kronholm:
Varför hör du inte på?

Gustav Nordlund:
Från kaos till struktur

NMTC-Stroke-poster

Stroke-poster

FMT-broschyr

FMT-broschyr

Logon och dokumentmallar

FMT-logo
FMT-TMT-logo
FMT-logo
FMT-logo
Brevbotten

Protokoll

Årsmöte 2012 Årsmöte 2013 Årsmötesdeltagare 2013 Årsmöte 2014

Föreningens stadgar

Finlands FMT-musikterapeuter R.F. stadgar