FMT-Metoden är

En neuromuskulär metod

Funktionsinriktad musikterapi är en neuromuskulär behandlingsmetod som är effektiv för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

FMT-metodens specifika observations- och analysprogram leder terapeuten fram till de funktionsnedsättningar som är nödvändiga att behandla.