Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

AKTUELLT

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 21.02.2021

Alla medlemmar i Finlands FMT-musikterapeuter r.f. kallas till
föreningens årsmöte söndagen den 21 februari 2021 kl.18.00. Vid
årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Med anledning av coronapandemin hålls årsmötet digitalt via GoogleMeet.
Anmäl dig till viceordförande evalottb@gmail.com med aktuell
e-postadress (gmail) så att en möteslänk kan skickas. Möteslänken
skickas ut i god tid samma dag som årsmötet hålls med möjlighet till
anslutning kl. 17.40. VÄLKOMMEN!
Kallelse

Årsmöte 2020

Årsmöte hölls 15.02.2020 i Resursskolan, Pirilövägen 32-34, Jakobstad.
Efter årsmötet hölls en FMT-skolning med Emma Alaranta. Hon föreläste om neurofeedback.
Årsmöteskallelse och föredragningslista
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Styrelsemötesprotokoll

Möte, 17.1 2021
Möte, 15.02.2020
Möte, 15.02.2020
Möte, 12.01.2020
Möte, 22.08.2019
Möte, 25.04.2019
Möte, 16.02.2019
Möte, 16.02.2019

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls 16.2 2019 kl. 15 i Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32, Jakobstad. Före årsmötet FMT-skolning med Sara Åström angående TRE Tension & Trauma Releasing Exercises.
Årsmöteskallelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll

Styrelsen 2020

Jan Stenhäll, ordförande (jan.stenhall@multi.fi)
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Kati Nyman, sekreterare
Maria Risberg, kassör
A-C Nordqvist-Källström, webbansvarig (ac.nordqvistkallstrom@gmail.com)
Marina Koskelainen
Disa Kneck-Möller

Ersättare:
Sylvi Kneck
Jennie Karf

Expertrådet 2019

Sol-Britt Häggblom
Ann-Britt Hellén
Maria Rikberg

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto på Nordea: FI0216693000000251. Märke: Understöd. Tack!