Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

Aktuellt 2018-2019

Årsmöte 2019

Årsmöte 16.2 2019 kl. 15 i Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32, Jakobstad. Före årsmötet FMT-skolning med Sara Åström angående TRE Tension & Trauma Releasing Exercises. Skolning kl. 11-12.30. Kostnad: 20€/person och betalas på plats. Välkommen!
Årsmöteskallelse
Verksamhetsplan

FMT-träff i södra Finland, våren 2019

Under våren 2019 kommer FMT-musikterapeuterna Marina Koskelainen och Disa Kneck-Möller att ordna en FMT-träff i södra Finland angående reflexer. Mera info om tid och plats senare.

FMT-kryssning Helsingfors-Stockholm, 26-28.10 2018

Från vår förening deltog fyra FMT-terapeuter samt tio FMT:are från Sverige (RFDM). Under kryssningen fick deltagarna lyssna till presentationer angående arbetet med FMT samt diskutera utbildningsfrågor.

Minnesdag 8.9 2018 för Lasse Hjelm i Uppsala

Tre FMT-musikterapeuter från vår förening deltog 8 september i en minnesdag för Lasse Hjelm och hans ideologi. Lärarna vid FMT-utbildningen i Sverige ordnade dagen. Det var ett 20-tal deltagare.

Årsmöte för år 2018:

Hölls lördag 10.3 2018 kl. 13 i Kyrkostrands skola i Jakobstad.
Årsmöteskallelse
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan

Styrelsen 2018

Jan Stenhäll, ordförande (jan.stenhall@multi.fi)
Eva-Lott Björklund, viceordförande (evalottb@gmail.com)
Maria Risberg, kassör (maria.risberg@bob.fi)
Kati Broo, sekreterare (kati.broo@nykarleby.fi)
A-C Nordqvist-Källström, webansvarig (ac.nordqvistkallstrom@gmail.com)
Marina Koskelainen
Disa Kneck-Möller

Ersättare:
Jennie Karf
Sylvi Kneck

Expertrådet 2018

Ann-Britt Hellén
Sol-Britt Häggblom
Maria Rikberg

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto på Nordea: FI0216693000000251. Märke: Understöd. Tack!