Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

Föreningens årsmöte hölls via Google Meet 21.2 2021

Protokoll för årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsplan för 2021

Föreningens styrelse för 2021:

Jan Stenhäll, ordförande
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Kati Nyman, sekreterare
Annika Strömberg
Maria Risberg
Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig
Marina Koskelainen

Suppleanter:
Jennie Karf
Disa Kneck-Möller

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto: FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank) Märke: Understöd. Tack!