Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

ÅRSMÖTE hölls via Google Meet 06.03.2022

Årsmöteskallelse och föredragningslista
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Föreningens årsmöte hölls via Google Meet 21.2 2021

Protokoll för årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsplan för 2021

Föreningens styrelse för 2021:

Jan Stenhäll, ordförande
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Kati Nyman, sekreterare
Annika Strömberg
Maria Risberg
Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig
Marina Koskelainen

Suppleanter:
Jennie Karf
Disa Kneck-Möller

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto: FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank) Märke: Understöd. Tack!