Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

Välkommen på FMT-musikterapeuter r.f. 20-årsjubileum 27-29 oktober!

Välkommen att fira Finlands FMT-musikterapeuter r.f. 20-årsjubileum i Jakobstad den 27-29 oktober 2017. En inbjudan har även skickats till RFDM i Sverige. Program
Deltagaravgift: 30 euro, inkluderar brunch och kaffe med tilltugg.
Anmälning sker genom inbetalning till föreningens konto:
IBAN FI02 1669 3000 0002 51, märk: ”20-års jubileum” senast 15.9 2017

Skolning och Årsmöte 11-12.3 2017

En skolning hölls lördag 11.3 2017 kl. 10.30 i Kyrkostrand-Jungmans skola.
Camilla Söderlund föreläste om reflexer och Gunilla Norrgård om konduktiv pedagogik (Petö-metoden).

Årsmöteskallelse och program för skolningen 11-12.3 2017

Årsmötet hölls söndag 12.3 kl. 10 i Kyrkostrand-Jungmans skola.
Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017

Styrelsen 2017

Jan Stenhäll, ordförande (jan.stenhall@multi.fi)
Eva-Lott Björklund, viceordförande (evalottb@gmail.com)
Maria Risberg, kassör (maria.risberg@bob.fi)
Kati Broo, sekreterare (kati.broo@nykarleby.fi)
A-C Nordqvist-Källström, webansvarig (ac.nordqvistkallstrom@gmail.com)
Marina Koskelainen
Disa Kneck-Möller

Ersättare:
Jennie Karf
Sylvi Kneck

Expertrådet 2017

Ann-Britt Hellén
Sol-Britt Häggblom
Maria Rikberg

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto på Nordea: FI0216693000000251. Märke: Understöd. Tack!