Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

Aktuellt 2019

Styrelsemötesprotokoll

Möte, 16.02.2019 kl. 10
Möte, 16.02.2019 kl. 16

Årsmöte

Årsmöte hölls 16.2 2019 kl. 15 i Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32, Jakobstad. Före årsmötet FMT-skolning med Sara Åström angående TRE Tension & Trauma Releasing Exercises.
Årsmöteskallelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokollet sätts in här, när protokolljusterarna skrivit under

FMT-träff i södra Finland, våren 2019

Under våren 2019 kommer FMT-musikterapeuterna Marina Koskelainen och Disa Kneck-Möller att ordna en FMT-träff i södra Finland angående reflexer. Mera info om tid och plats senare.

Styrelsen 2019

Jan Stenhäll, ordförande (jan.stenhall@multi.fi)
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Kati Nyman, sekreterare
Maria Risberg, kassör
Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig (ac.nordqvistkallstrom@gmail.com)
Marina Koskelainen
Disa Kneck-Möller

Ersättare:
Sylvi Kneck
Jennie Karf

Expertrådet 2019

Sol-Britt Häggblom
Ann-Britt Hellén
Maria Rikberg

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto på Nordea: FI0216693000000251. Märke: Understöd. Tack!