Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

Aktuellt 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 15.02.2020
Alla medlemmar i Finlands FMT-Musikterapeuter r.f. kallas till föreningens årsmöte lördagen den 15 februari 2020 kl. 10.30.
Plats: Resursskolan, Pirilövägen 32-34, Jakobstad.

Efter årsmötet hålls en FMT-skolning med Emma Alaranta. Hon föreläser om neurofeedback. Föreläsningen hålls mellan kl. 13.00-15.00. En avgift på 10€ per deltagare uppbärs för eftermiddagen. Efter föreläsningen finns det möjlighet att gå ut och äta och umgås. Välkommen!
Årsmöteskallelse och föredragningslista

Styrelsemötesprotokoll

Möte, 12.1 2020
Möte, 25.4.2019 kl. 18.30
Möte, 16.02.2019 kl. 10
Möte, 16.02.2019 kl. 16

Årsmöte 2019

Årsmöte hölls 16.2 2019 kl. 15 i Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32, Jakobstad. Före årsmötet FMT-skolning med Sara Åström angående TRE Tension & Trauma Releasing Exercises.
Årsmöteskallelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll

Styrelsen 2019

Jan Stenhäll, ordförande (jan.stenhall@multi.fi)
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Kati Nyman, sekreterare
Maria Risberg, kassör
Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig (ac.nordqvistkallstrom@gmail.com)
Marina Koskelainen
Disa Kneck-Möller

Ersättare:
Sylvi Kneck
Jennie Karf

Expertrådet 2019

Sol-Britt Häggblom
Ann-Britt Hellén
Maria Rikberg

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto på Nordea: FI0216693000000251. Märke: Understöd. Tack!