Finlands FMT-musikterapeuter r.f.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

FMT-föreningens namn är Finlands FMT-musikterapeuter r.f. Dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska och finska.

Föreningens syfte är att:

Aktuellt 2019

FMT-träff i södra Finland, hösten 2019

Under hösten 2019 kommer FMT-musikterapeuterna Marina Koskelainen och Disa Kneck-Möller att ordna en FMT-träff i södra Finland angående reflexer. Mera info om tid och plats senare.

Styrelsemötesprotokoll

Möte, 25.4.2019 kl. 18.30

Möte, 16.02.2019 kl. 10
Möte, 16.02.2019 kl. 16

Årsmöte

Årsmöte hölls 16.2 2019 kl. 15 i Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32, Jakobstad. Före årsmötet FMT-skolning med Sara Åström angående TRE Tension & Trauma Releasing Exercises.
Årsmöteskallelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll

Styrelsen 2019

Jan Stenhäll, ordförande (jan.stenhall@multi.fi)
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Kati Nyman, sekreterare
Maria Risberg, kassör
Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig (ac.nordqvistkallstrom@gmail.com)
Marina Koskelainen
Disa Kneck-Möller

Ersättare:
Sylvi Kneck
Jennie Karf

Expertrådet 2019

Sol-Britt Häggblom
Ann-Britt Hellén
Maria Rikberg

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto på Nordea: FI0216693000000251. Märke: Understöd. Tack!