Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry.

Vapaaehtoinen tuki yhdistykselle

Nyt on mahdollista tukea yhdistyksten toimintaa lahjoittamalla summan tilille:
FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank) Merkki: Tuki.
Kiitos!