TMT-menetelmä

  • on neuromuskulaarinen menetelmä joka perustuu kehitysteoreettisiin periaatteisiin
    ja hyödyntää impulssien kulkeutumista hermojen ja lihasten kautta aivoihin
  • suuntautuu havaintokyvyn, kehonhallinnan ja hengityksen tarkoituksenmukaiseen yhteistoimintaan
  • koostuu erityisestä musiikkikoodijärjestelmästä (Lasse Hjelmin säveltämä) jossa musiikki toimii välineenä, ei päämääränä
  • on non-verbaalinen menetelmä
  • toimii ainoastaan yksilöterapiana
  • analysoi ihmisen toimintakykyä ja liikkuvuutta
  • tukee käyttäytymisen strukturointia ja kehittää assossiaatio- ja muistitoimintoja

Neuromuskulaarinen menetelmä

Toiminnallisella musiikkiterapialla tarkoitetaan neuromuskulaarista terapiamenetelmää joka tehokkaasti hoitaa toimintakyvyn poikkeamia lapsilla ja aikuisilla.

TMT-menetelmän erityisen havainto- sekä arviointitekniikan avulla terapeutti löytää ne toiminnalliset poikkeamat jotka tulisi hoitaa.

Vapaaehtoinen tuki yhdistykselle

Nyt on mahdollista tukea yhdistyksten toimintaa lahjoittamalla summan tilille:
FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank) Merkki: Tuki.
Kiitos!