Aineistopankki

TMT-terapeuttien lopputyöt, Yrkeshögskolan Novia, 23.11.2012 (ruotsiksi)

Maria Aldén: Funktionsinriktad musikterapi från allra första början
Att följa ett spädbarns utveckling med FMT-metoden

Nina Djupsjöbacka: MUISK som komplement till skolberedskapsbedömningen

Karina Heerman: FMT som terapiform vid Parkinsons sjukdom

Helena Hätönen: Höger eller vänster? En fallstudie om FMT och handdominans hos en 7-årig flicka

Marina Koskelainen: FMT-metodens möjligheter inom äldreomsorgen
Funktionsförmåga och kommunikation

Anders Lasander: Utveckling tillsammans
FMT som stöd vid CP-skada och vid CATCH 22-syndrom

Laura Lyytikäinen: Då kroppen inte hänger med i samma takt som viljan och kraven
FMT som stöd vid skolsvårigheter

Catarina Sjöblom: Funktionsinriktad musikterapi
som stöd för handens utveckling

Åsa Tallgren: Den är lika som en klocka när man spelar
FMT under första skolåret i en mångkulturell klass

Ruotsinkielistä aineistoa

Eva-Maria Biström:
Den auditiva perceptionen hos blinda adepter

Camilla Kronholm:
Varför hör du inte på?

Gustav Nordlund:
Från kaos till struktur

NMTC-Stroke-poster
NMTC_Stroke_poster

FMT-broschyr
FMT-broschyr

Logon och dokumentmallar
FMT-Logo
FMT-TMT Logo
FMT-logo CMYK
FMT-logo RGB
Brevbotten

Vapaaehtoinen tuki yhdistykselle

Nyt on mahdollista tukea yhdistyksten toimintaa lahjoittamalla summan tilille:
FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank) Merkki: Tuki.
Kiitos!