FMT-Metoden är

  • en neuromuskulär behandlingsform som bygger på utvecklingsteoretiska grunder
  • en metod där impulser tillförs hjärnan genom muskler och nerver
  • en metod som samordnar perception, kroppskontroll och andning
  • en metod där specialkomponerade musikkoder används – en metod med utommusikaliska mål
  • en metod som är nonverbal
  • en metod som alltid är individuell
  • en metod som analyserar funktionsnedsättningar
  • en metod som stöder beteendestrukturering samt utvecklar associationer och minnesfunktioner.

En neuromuskulär metod

Funktionsinriktad musikterapi är en neuromuskulär behandlingsmetod som är effektiv för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. FMT-metodens specifika observations- och analysprogram leder terapeuten fram till de funktionsnedsättningar som är nödvändiga att behandla.

FMT Historik

FMT-metoden utvecklades av Lasse Hjelm under hans femtonåriga engagemang på Folke Bernadottehemmet, Uppsala (1975-89). Det gällde då att finna ett arbetssätt som inte innebar att att spela för utan att spela med.
Grundstenarna byggdes från grava skadebilder för att successivt få en mycket bred bas att stå på.

Arbetssättet blev FMT-metoden, som utvecklats på basen av Lasse Hjelms erfarenheter och de resultat som han uppnått i arbetet med adepter. Lasse Hjelm har fortsatt att ytterligare finslipa, fördjupa och utveckla metoden på Musikterapiinstitutet som grundades 1987. FMT-metoden tillämpas idag bl.a. i Finland, Sverige, Schweiz, Italien och Korea.

I Finland finns ca. 100 FMT-terapeuter.

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto:
FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank)
Märke: Understöd. Tack!