VEM ÄR VI?

Finlands FMT-musikterapeuter r.f. 

Föreningens syfte är att:

  • främja vidareutveckling av funktionsinriktad musikterapi
  • Sprida information om FMT-metoden.
  • Upprätthålla och främja FMT-musikterapeuternas ställning och yrkeskunskap.
  • Stöda samarbete och kontakt medlemmarna emellan.
  • Föreningen ger ut ett medlemsblad, FMT-info, med information om nyheter, vidareutveckling av metoden och aktuell forskning. Medlemsskap i föreningen beviljas endast diplomerade musikterapeuter. Alla kan vända sig till föreningen för att få information om musikterapi, behandling och kontaktuppgifter till närmaste FMT-terapeut.

Föreningens styrelse för 2022:

Jan Stenhäll, ordförande
Eva-Lott Björklund, viceordförande
Disa Kneck-Möller, sekreterare
Annika Strömberg
Maria Risberg
A-C Nordqvist-Källström, webbansvarig
Marina Koskelainen 

Maria Risberg

Kati Nyman

Sol-Britt Häggblom, kassör

Suppleanter:
Jennie Karf
Sylvi Kneck

Frivilligt understöd för föreningens verksamhet

Understöd gärna föreningens verksamhet genom att göra en inbetalning till föreningens konto:
FI40 5567 0720 1969 18 (Pedersörenejdens Andelsbank)
Märke: Understöd. Tack!