KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 10.03.2024

 

Alla medlemmar i Finlands FMT-Musikterapeuter r.f. kallas till föreningens årsmöte söndagen den 10 mars 2024 kl. 14.00. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

Årsmötet hålls digitalt via Zoom. 

Anmäl dig till Marina Koskelainen, marina.koskelainen@gmail.com så skickar hon dig en möteslänk till zoom mötet. 

Välkommen!

 

              KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 10.03.2024

 

Kaikki Suomen TMT-Musiikkiterapeutit r.y:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokoukseen sunnuntaina 10 maaliskuuta 2024 klo 14.00. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. 

Vuosikokous järjestetään digitaalisesti Zoomin kautta. 

Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostiosoitteesi Marina Koskelaiselle marina.koskelainen@gmail.com jotta saat kokouslinkin.

 Tervetuloa!

 

ÅRSMÖTE/ VUOSIKOKOUS 

 

Tid/aika: 10.03.2024 kl. 14.00

Plats/paikka: Zoom

 

Föredragningslista/ Asialista

 

 • 1. Mötets öppnande/  Kokouksen avaus

 

 • 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare /  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 

 • 3. Mötets lagenlighet /  Kokouksen laillisuus

 

 • 4. Godkännande av föredragningslista, övriga uppkomna ärenden som behandlas i §11 /  Hyväksytään kokouksen asialista, muut asiat jotka käsitellään §11

 

 • 5. Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande /  Toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

 

 • 6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga/  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

 

 • 7. Medlemsavgiftens storlek och betalningssätt /  Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

 

 • 8. Verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsperiod /  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle

 

 • 9. Val av föreningens styrelse / Valitaan yhdistykselle hallitus

Valberedningens förslag till styrelse för årsmötet

 1. Ordförande (3 år)/ puheenjohtaja Jan Stenhäll,  tur att avgå / vuorossa lopettaa 
 2. Ordinarie styrelsemedlemmar (3 år) / varsinaiset jäsenet (3 vuotta)

Eva-Lott Björklund, vice ordförande, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä

Disa Kneck-Möller, sekreterare, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä

Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Marina Koskelainen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa 

Maria Risberg, i tur att avgå / vuorossa lopettaa                                        

Kati Nyman, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä

Suppleanter (1 år) / varajäsenet (1 vuosi)                

Jennie Karf, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Sylvi Kneck, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

 1. c) Kassör Sol-Britt Häggblom

 

 • 10. Andra val: Expertrådet 3 st, kontaktpersoner, valberedningskommitté 2 st, verksamhetsgranskare 2 st

        Valitaan: asiantuntijatyöryhmän 3 jäsentä, toimikuntien ja jaostojen yhteyshenkilöt, vaalivalmistelutoimikuntaan 

        2 jäsentä sekä 2 toiminnantarkastajaa

Expertrådet (3 år) / Asiantuntijatyöryhmä (3 vuotta)

Maria Rikberg, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä

Sol-Britt Häggblom, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Annika Strömberg, 2 år kvar / 2 vuotta jäljellä

Verksamhetsgranskare (1 år) / Toiminnantarkastaja  (1 vuosi)   

Annika Strömberg, ordinarie / varsinainen jäsen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Jan Stenhäll, ordinarie / varsinainen jäsen, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä

 

Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen)/ SUMUKE- edustaja (musiikkiterapiakoulutus) 

(1 år/vuosi)

Sol-Britt Häggblom, ordinarie / varsinainen jäsen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Marina Koskelainen, suppleant / varajäsen,i tur att avgå / vuorossa lopettaa 

 

Kontaktperson till Sveriges FMT-förening RFMT / Yhteyshenkilö Ruotsin TMT-yhdistys RFMT (1 år/vuosi)

Marina Koskelainen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

Kontaktperson till  musikterapiföreningen i Finland SMTY / Suomen musiikkiterapiayhdistys SMTY (1 år/vuosi)

Disa Kneck-Möller (Åboland), i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Marina Koskelainen (Helsingfors), i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

Valberedningskommittén (1 år) / Vaalivalmisteluvaliokunta (1 vuosi)

Ann-Christine Nordqvist-Källström, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Jan Stenhäll, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

 • 11. Övriga ärenden som slagits fast i §4 / Käsitellään kokoukselle §4 esittämät asiat

 

 • 12. Mötet avslutas /  Kokouksen päättäminen

 

OBS! Medlemmars ärenden till årsmötet bör vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.

Huom! Jäsenten esittämät asiat tulee lähettää hallitukselle tiedoksi vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 12.03.2023

Kaikki Suomen TMT-Musiikkiterapeutit r.y:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokoukseen sunnuntaina 12 maaliskuuta 2023 klo 14.00. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. 

Osoite Zachariasskolan, Seminaarikatu 28 Uusikaarlepyy.

Vuosikokous järjestetään myös digitaalisesti Zoomin kautta. 

Zoomlinkin vuosikokoukseen löydät täältä: Zoom-linkki

 Tervetuloa!

 

ÅRSMÖTE/ VUOSIKOKOUS 

 

Tid/aika: 12.03.2023 kl. 14.00

Plats/paikka: Zachariasskolan, Seminariegatan 28, Nykarleby eller Zoom

 

Föredragningslista/ Asialista

 

 • 1. Mötets öppnande/  Kokouksen avaus

 

 • 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare /  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

 

 • 3. Mötets lagenlighet /  Kokouksen laillisuus

 

 • 4. Godkännande av föredragningslista, övriga uppkomna ärenden som behandlas i §11 /  Hyväksytään kokouksen asialista, muut asiat jotka käsitellään §11

 

 • 5. Årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande /  Toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

 

 • 6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga/  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

 

 • 7. Medlemsavgiftens storlek och betalningssätt /  Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

 

 • 8. Verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsperiod /  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle

 

 • 9. Val av föreningens styrelse / Valitaan yhdistykselle hallitus

Valberedningens förslag till styrelse för årsmötet

 1. Ordförande (3 år)/ puheenjohtaja Jan Stenhäll, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä
 2. Ordinarie styrelsemedlemmar (3 år) / varsinaiset jäsenet (3 vuotta)

Eva-Lott Björklund, vice ordförande, 2 år kvar / 2 vuotta jäljellä

Disa Kneck-Möller, sekreterare, 2 år kvar / 2 vuotta jäljellä

Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä

Marina Koskelainen, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä   

Maria Risberg, 1 år kvar / 1 vuosi jäljellä                                        

Kati Nyman, 2 år kvar / 2 vuotta jäljellä

Suppleanter (1 år) / varajäsenet (1 vuosi)                

Jennie Karf, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Sylvi Kneck, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

 1. c) Kassör Sol-Britt Häggblom

 

 • 10. Andra val: Expertrådet 3 st, kontaktpersoner, valberedningskommitté 2 st, verksamhetsgranskare 2 st

        Valitaan: asiantuntijatyöryhmän 3 jäsentä, toimikuntien ja jaostojen yhteyshenkilöt, vaalivalmistelutoimikuntaan 

        2 jäsentä sekä 2 toiminnantarkastajaa

Expertrådet (3 år) / Asiantuntijatyöryhmä (3 vuotta)

Maria Rikberg, 2 år kvar / 2 vuotta jäljellä

Sol-Britt Häggblom, 1 år kvar/ 1 vuosi jäljellä

Ann-Britt Hellén i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Verksamhetsgranskare (1 år) / Toiminnantarkastaja  (1 vuosi)   

Christian Ahlstedt, ordinarie / varsinainen jäsen

Nina Djupsjöbacka, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

Kontaktperson för SUMUKE-gruppen (musikterapiutbildningen)/ SUMUKE- edustaja (musiikkiterapiakoulutus) 

(1 år/vuosi)

Sol-Britt Häggblom, ordinarie / varsinainen jäsen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Marina Koskelainen, suppleant / varajäsen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

Kontaktperson till Sveriges FMT-förening RFMT / Yhteyshenkilö Ruotsin TMT-yhdistys RFMT (1 år/vuosi)

Marina Koskelainen, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

Kontaktperson till  musikterapiföreningen i Finland SMTY / Suomen musiikkiterapiayhdistys SMTY (1 år/vuosi)

Disa Kneck-Möller (Åboland), i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Marina Koskelainen (Helsingfors), i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

Valberedningskommittén (1 år) / Vaalivalmisteluvaliokunta (1 vuosi)

Ann-Christine Nordqvist-Källström, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

Jan Stenhäll, i tur att avgå / vuorossa lopettaa

 

 • 11. Övriga ärenden som slagits fast i §4 / Käsitellään kokoukselle §4 esittämät asiat

 

 • 12. Mötet avslutas /  Kokouksen päättäminen

OBS! Medlemmars ärenden till årsmötet bör vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.

Huom! Jäsenten esittämät asiat tulee lähettää hallitukselle tiedoksi vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.