Kutsu vuosikokoukseen 10.3.2024 klo 14 / Zoom

  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 10.03.2024   Alla medlemmar i Finlands FMT-Musikterapeuter r.f. kallas till föreningens årsmöte söndagen den 10 mars 2024 kl. 14.00. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.  Årsmötet hålls digitalt via Zoom.  Anmäl dig till...