Jan Stenhäll, ordförande

Eva-Lott Björklund, vice ordförande

Disa Kneck-Möller, sekreterare

Ann-Christine Nordqvist-Källström, webbansvarig

Marina Koskelainen

Maria Risberg                              

Kati Nyman

Suppleanter:         

Helena Hätönen

Sylvi Kneck

Kassör: Sol-Britt Häggblom